Animation - Follow the new signs

Naglalagay kami ng mga bagong track sa gawing silangan. Mula Enero - Marso 2020, mababawasan ng konstruksyon ang serbisyo ng light rail. Salamat po sa inyong pasensya.

 • Dadating kada 13-15 minuto ang mga tren at mayroon itong apat na mga bagon.
 • Lumipat ng tren sa Pioneer Square upang magpatuloy patungo sa iyong destinasyon.
 • Magplano para sa siksikan at mapabilis ang oras ng biyahe.
 • Maaaring gumamit ng ibat-bang plataporma ang mga tren. Ituturo ka ng bagong mga babala sa tamang direksyon.
 • Nakahandang tumulong ang kawani.
 • Kumalat sa plataporma para mabawasan ang pagkumpulan.
 • Maging handa na tumayo. Pahintulutan ang mga senior at mga taong may kapansanan na maunang sumakay at makaupo.
 • Kung kaya, gumamit ng hagdan at hayaan ang paggamit ng mga escalator at elevator sa mga nangangailangan nito.
 • Ang mga pasahero na gumagamit ng mga bisikleta ay dapat na bumaba ng tren bago dumating ng Pioneer Square Station.
 • May tatlong tatlong weekend na pagsasara ng maraming istasyon sa downtown na Seattle, Enero 4-5, Pebrero 8-9 at Marso 14-15. Ang petsa ng pagsasara ay depende sa progreso ng konstruksiyon at maaaring magbago. Magbibigay ang Sound Transit ng espesyal na pamalit na bus sa lahat ng mga istasyon sa pagitan ng SODO at Capitol Hill. Sa pagsasara kapag weekend, libre ang Link at ang mga espesyal na pamalit na bus.
 • Bisitahin ang soundtransit.org/connect2020 para sa kadagdagang impormasyon.