Animation - Follow the new signs

Naglalagay kami ng mga bagong track sa gawing silangan. Mula Enero - Marso 2020, mababawasan ng konstruksyon ang serbisyo ng light rail. Salamat po sa inyong pasensya.

 • Dadating kada 12 minuto ang mga tren at mayroon itong apat na mga bagon.
 • Lumipat ng tren sa Pioneer Square upang magpatuloy patungo sa iyong destinasyon.
 • Magplano para sa siksikan at mapabilis ang oras ng biyahe.
 • Maaaring gumamit ng ibat-bang plataporma ang mga tren. Ituturo ka ng bagong mga babala sa tamang direksyon.
 • Nakahandang tumulong ang kawani.
 • Kumalat sa plataporma para mabawasan ang pagkumpulan.
 • Maging handa na tumayo. Pahintulutan ang mga senior at mga taong may kapansanan na maunang sumakay at makaupo.
 • Kung kaya, gumamit ng hagdan at hayaan ang paggamit ng mga escalator at elevator sa mga nangangailangan nito.
 • Ang mga pasahero na gumagamit ng mga bisikleta ay dapat na bumaba ng tren bago dumating ng Pioneer Square Station.
 • Magkakaroon ng tatlong linggo ng mga pagsasara – ng karamihan ng mga istasyon hanggang sa downtown Seattle. Magbibigay ng libreng sakay sa bus ang Sound Transit para sa lahat ng istasyon sa pagitan ng SODO at Capitol Hill.
 • Bisitahin ang soundtransit.org/connect2020 para sa kadagdagang impormasyon.