Animation - Follow the new signs

Waxaanu ka dhisaynaa jid cusub oo tareenka ah Eastside. Laga bilaabo Janaayo - Maarso 2020, dhismuhu waxa uu hoos u dhigi doonaa adeega tareenka fudud. Waad ku mahadsan tahay inaad mudadaa u samirto.

 • Tareenadu waxa ay iman doonaa 13-15 daqiiqo oo kasta waxayna yeelan doonaan afar isjiid.
 • Kaga wareegida tareenka Pioneer Square si loo tago meesha la doonayo.
 • Waxaad isku diyaarisaa saxmada iyo korodhka wakhtiga safarka oo dheeraada.
 • Tareemadu waxay isticmaali karaan madalo ka duwan. Calaamadaha cusub waxay ku jeedaan jihada saxda ah.
 • Shaqaalaha ayaa diyaar ah si ay kaaga caawiyaan.
 • Waxay isku baahinayaan meesha si saxmada loo yareeyo.
 • Waxaad isku diyaarisaa inaad istaagti doonto. Waxaad ka joogsataa dadka waawayn iyo dadka laxaadka si ay marka hore u galaan oo kuraastana uga kac.
 • Hadii aad awoodo, waxaad isticmaashaa jaran jarada oo waxaad jaran jarada socota iyo wiishka u daysaa dadka u baahan ama looga baahan yahay inay isticmaalaan.
 • Dadka baaskiilada wata waxaa ka degi karaan tareenka inta aan la gaadhin Istaanka Pioneer Square.
 • Waxaa jira sadex todobaad maalmahooda oo ay xidhnaan doonto badanaa istaanadu suuqa hoose ee Seattle, Janaayo 4-5, Febraayo 8-9 iyo Maarso 14-15. Taariikhaha ay xidhnaan doonaan waxa ay ku xidhnaan doontaa dhismaha iyo wixii isbadal ah ee yimaada. Sound Transit waxa si gaar ah u badali doono basaska ku socda dhamaan istaanada u dhaxeeya SODO iyo Capitol Hill. Inta lagu jiro xidhitaanka labada maalmood ee todobaadkii, Link iyo basaska gaarka ah ee lagu badalay waxay noqon doonaan bilaash.
 • Booqo soundtransit.org/connect2020 wixii macluumaad dheeraad ah.